ABOUT PANDA DESIGN STUDIO

1.วิสัยทัศน์ แนะนำตัว-แพนด้า

“แพนด้าดีไซน์ เปลี่ยนจินตนาการสู่อัตลักษณ์แห่งดีไซน์”

 แพนด้าดีไซน์ เราคือ ผู้สร้างสรรค์ อัตลักษณ์ แห่งการดีไซน์ ด้วยใอเดียที่สดใหม่ จากนักออกแบบมืออาชีพ เราตระหนักถึงบทบาทของงานออกแบบดีไซน์อย่างสร้างสรรค์ มีความล้ำสมัย และง่ายต่อการจดจำ

เพื่อส่งเสริมให้แบรนด์สินค้าของท่าน มีความโดดเด่น มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว อีกทั้งตรงตามหลักพื้นฐานของการออกแบบ สัดส่วนอย่างสมดุล (Golden Section) เพราะ Brand หรือ อัตลักษณ์ คือการ สร้างความเชื่อมั่น และความยั่งยืนในอนาคต ให้งานออกแบบเป็นงานของเรา

  

WE ARE PANDA DESIGN

 THAILAND

    แนวคิดของแพนด้า-เรามีดีอะไร

 แพนด้าดีไซน์ เราไม่เคยหยุดพัฒนา องค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ เพราะการออกแบบที่มีประสิทธิภาพต้องใช้พื้นฐานของความรักและความเข้าใจ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เราเปลี่ยนจินตนาการสู่งานออกแบบ อย่างพิถีพิถันและระมัดระวัง เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านในอนาคต

 “แพนด้าดีไซน์ จึงสัมผัสถึงหัวใจในการออกแบบ”

                                                                                                 วีดีโอแนะนำ PANDA DESIGN

  

               

                                  

Top