นักผสมสีมือฉมัง

เงินเดือน 3,000.00 ฿

พนักงานขาย, วิศวกรขาย , ช่างเทคนิค ช่างสาธิตเกี่ยวกับงานเชื่อม ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการใช้ และ ซ่อมเครื่องเชื่อม TIG MIG PLASMA. พนักงานขาย, วิศวกรขาย , ช่างเทคนิค ช่างสาธิตเกี่ยวกับงานเชื่อม ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการใช้ และ ซ่อมเครื่องเชื่อม TIG MIG PLASMA. พนักงานขาย, วิศวกรขาย , ช่างเทคนิค ช่างสาธิตเกี่ยวกับงานเชื่อม ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการใช้ และ ซ่อมเครื่องเชื่อม TIG MIG 

APPLICATION FORM

Top