รับทำ Company Profiles

รับทำ COMPANY PROFILE / ออกแบบคอมพานีโปรไฟล

โปรไฟล์บริษัท,คอมพานีโปรไฟล์,ประวัติบริษัท หรือรายละเอียดบริษัท ฯลฯ แล้วแต่ใครจะเรียกขานกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวล ก็หมายถึงความเป็นมาของบริษัทเรานั่นเอง โปรไฟล์บริษัทนั้นนอกจากจะพูดถึงประวัติความเป็นมาแล้ว สิ่งที่ไม่ควรละเลยและมองข้ามไปเลยคือ การบอกว่า บริษัทเราทำอะไร? มีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าบริษัทคู่แข่งอย่างไร? สินค้าและบริการดีกว่าคู่แข่งอย่างไร? ผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

เน้นจุดขายให้กับบริษัท

ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ขนส่งสินค้าหรือรถรับส่งพนักงาน มีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงที่ บริษัทเราใช้รถมือหนึ่ง มีคุณภาพ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน บริการโดดเด่น คือ เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมมาตรฐานคนขับรถได้ผ่านการอบรมเรื่องกฏจราจร มีการพักผ่อนที่เพียงพอ หรืออีกตัวอย่าง เช่น บริษัท รับเหมาก่อสร้าง มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย บุคลลากรมีเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน มีบริการโดดเด่น คืองานเสร็จตรงตามเป้าหมายเวลาและผลงานเป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

 

Top